Estetisk verksamhet

Skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Kurskod

  • ESSEST5

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad