Musik 1

För dig som vill lära dig skapa musik instrumentellt och digitalt. Det här är den första kursen av två på gymnasiesärnivå.

Kurskod

  • MUKMUS51

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad