Musik 2

För dig som vill lära dig skapa musik instrumentellt och digitalt. Det här är den andra kursen av två på gymnasiesärnivå.

Kurskod

  • MUKMUS52

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad