Barnomsorg

För dig som vill jobba inom förskola eller öppen förskola.

Den här utbildningen passar dig som vill arbeta med barn, pedagogik och service.

Du får lära dig

  • hur barn fungerar,
  • att sköta arbetsuppgifter inom barnomsorgen som påklädning, lek, skapande verksamhet samt rutiner vid måltider, städning och samling,
  • om barns olika livsvillkor,
  • om miljöns betydelse för samhället och hälsan,
  • om tystnadsplikten.

Kurskod

  • SGYORI61a

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Lärlingsutbildning

Uppdaterad