Matematik 1, gymnasial

Matematik på gymnasiesärnivå är uppdelad i tre kurser, och det här är den första av de kurserna.

Du får jobba med överslagsräkning och huvudräkning, beräkningar med procent i vardagliga situationer och problemlösning. Vi använder oss av arbetsböcker, pedagogiska spel, miniräknare och surfplatta.

Du lär dig:

  • att använda matematiska begrepp,
  • göra beräkningar och lösa uppgifter med matematiska metoder,
  • hur du kan lösa matematiska problem i vardagen och på jobbet,
  • att bedöma om en summa är rimlig, till exempel vid inköp.

Kurskod

  • MAMMAT51

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad