Matematik 3, gymnasial

Matematik på gymnasiesärnivå är uppdelad i tre kurser, och det här är den tredje av de kurserna.

I den här kursen fördjupar du ytterligare dina kunskaper i:

  • att använda matematiska begrepp,
  • göra beräkningar och lösa uppgifter med matematiska metoder,
  • hur du kan lösa matematiska problem i vardagen och på jobbet,
  • att bedöma om en summa är rimlig, till exempel vid inköp.

Kurskod

  • MAMMAT53

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad