Matematik, komvuxnivå

För dig som vill bli bättre på att använda matematik.

Du lär dig om matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Kursen ska utveckla din förmåga att argumentera logiskt, föra matematiska resonemang samt att formulera och lösa problem. Du lär dig även grundläggande matematiska begrepp och metoder, samt att använda digitala verktyg. Undervisningen ska även ge dig kunskap om matematikens historia.

Kurskod 

  • GRNMAT

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Grundläggande komvux med stöd

Grundläggande komvux med stöd

Uppdaterad