Återvinning och kretslopp 1

För dig som vill veta mer om källsortering och återvinning. Kursen är den första av två på gymnasiesärnivå.

Du får lära dig om hur avfall tas omhand, hur du återvinner och vad som händer med återvunna material. 

Kurskod

  • NANATE51

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad