Återvinning och kretslopp 2

Du får lära dig mer om hur avfall tas omhand, hur du återvinner och vad som händer med återvunna material. Kursen är den andra av två på gymnasiesärnivå.

Kurskod

  • NANATE52

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad