Orienteringskurs för ämnesområden

En kurs om hur våra kurser fungerar.

Vi tar reda hur du vill lära dig saker. Vilka metoder, verktyg och digitala redskap som passar dig. Du förbereder dig för vilken kurs du vill gå efter orienteringskursen. 

Vi lär oss tillsammans i små grupper och i långsam takt. Vi använder AKK och TAKK, dator, iPad, kamera och andra digitala verktyg.

Kursens start och omfattning

Ansök när du vill! Vi kontaktar dig när det finns en lämplig plats.

Vi träffas två till fyra timmar i veckan och kurserna är på två till fem år. Du kan gå flera kurser samtidigt. 

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Ämnesområden

Uppdaterad