Samhällskunskap

Vi pratar om olika levnadsvillkor, yrken, boendeformer och medborgarskap. Med kunskap blir du mer självständig och kan vara aktiv i samhällslivet.

För dig som vill veta hur samhället fungerar.

Kurskod

  • SGRSAM7

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Grundläggande nivå

Uppdaterad