Samhällskunskap

Vi pratar om olika levnadsvillkor, yrken, boendeformer och medborgarskap. Med kunskap blir du mer självständig och kan vara aktiv i samhällslivet.

Kurskod

  • GRNSAM2

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Grundläggande komvux med stöd

Grundläggande komvux med stöd

Uppdaterad