Kombo skötsel av park och grönytor

På en kombinationsutbildning läser du både yrkeskurser på gymnasienivå och sfi. Utbildningen innehåller både teori och praktik, vilket ger dig en bra förutsättningar att söka jobb efter utbildningen.

Som parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar du med att sköta och anlägga utemiljöer för människor att vistas i. Arbetet handlar om att skapa vackra miljöer och utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna.

Under utbildningen kommer du att få lära dig att sköta om parker och grönytor på Långholmen i Stockholm. Teoriundervisningen sker på skolan på Rosenlundsgatan 52.

Nära arbetslivet

Kursinnehållet är kvalitetssäkrat av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, vilket är en branschorganisation för utemiljöbranschen. Det innebär att du kommer lära dig det som arbetsgivare efterfrågar.

Under din 4 veckor långa praktik kommer du vara på företag som har rekryteringsbehov inför kommande säsong, vilket innebär mycket goda jobbchanser.

Lär dig mer om yrket

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta som parkarbetare och trädgårdsanläggare.

Ansök till nästa start

Nästa start: 13 februari till 13 oktober (35 veckor)

Sista ansökningsdag: 18 december

Förkunskapskrav: Klar med sfi 2B

Studietakt: 100%

 

Förkunskaper

Du behöver ha avklarat sfi kurs 2B.

Efter utbildningen

Du kommer få betyg och utbildningsbevis för 750 poäng från naturbruksprogrammet på gymnasienivå. Du kommer även få betyg i de sfi-kurser du hinner avsluta under utbildningen.

Du kommer få utbildningsbevis för

  • körkort för arbete med röjsåg nivå RA − grund
  • intyg på avklarade moment ur kursen fordon och redskap.

Kursinnehåll i korthet

Orienteringskurs
Förberedelse, språket och testa på yrket och studierna.

Orienteringskurs
Förberedelse, språket och testa på yrket och studierna.

Skötsel av utemiljöer
Utemiljöers funktion, skötselplaner, arbete med gräsytor, lekutrustning, gräsklippning, beskärning och ogräsbekämpning.

Växtkunskap 1
Identifiering och namngivning av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växternas härdighet, kvalitet och användningsområde.

Marken och växternas biologi
Ger grundläggande kunskap om mark, mineraler, jordarter och växtnäringsämne och deras kretslopp. Växternas egenskaper och byggnad. Växtnäringsämnen och deras funktion i växten.

Trädgårdsanläggning 1
Arbete med markbeläggningar, trappor, murar och planering och gräsytor. Mätteknik, utsättning och avvägning.

Beskärning och trädvård
Kunskap om beskärning av växter, användning av verktyg och annan teknisk utrustning, säkerhet och arbetsmiljö.

Yrkessvenska inom valt område
Fokus på att utvecklas från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk.

Yrkessvenska inom valt område
Fokus på att utvecklas från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk.

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Sfi

Sfi-kombo

Uppdaterad