Engelska 1, gymnasial

För dig som vill prata och förstå engelska.

Du kommer att utveckla dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och sammanhang. Du får också utveckla din förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Kurskod

  • ENGENGS51

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad