Läs- och skrivinlärning, ämnesområden

Att lära sig läsa och skriva är svårt för den som inte kan. Det tar ofta lång tid och kräver mycket arbete.

  • Vi har läs- och skrivinlärning för dig som vill lära dig läsa och skriva från grunden, eller för dig som redan kan lite och vill bli säkrare.
  • Vi bestämmer tillsammans hur vi ska arbeta så att det passar dig. Ofta arbetar vi enligt en metod som heter Wittingmetoden.
  • Vi erbjuder enskild undervisning eller undervisning i små grupper. Varje lektion är kort, men vi träffas flera gånger i veckan.
  • Du får även prova på tekniska hjälpmedel som hjälper dig att läsa och skriva bättre.

Kurskod

  • Läs och skriv

Kursens start och omfattning

Ansök när du vill! Vi kontaktar dig när det finns en lämplig plats.

Vi träffas två till fyra timmar i veckan och kurserna är på två till fem år. Du kan gå flera kurser samtidigt. 

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Ämnesområden

Uppdaterad