Svenska som andraspråk 2, gymnasial

Det här är den andra kursen i svenska av två på gymnasiesärnivå. Här fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket.

Du får hantera texter av olika slag. Du får läsa nyheter och svara på nyhetsfrågor, läsa litteratur och skriva recensioner samt arbeta med läsförståelse på olika vis. Du arbetar med ordkunskap och stavningsregler. Dessutom kan du lyssna på högläsning tillsammans med andra och prata om innehållet i boken och författaren. 

Kurskod

  • SVOSVE52

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad