Svenska som andraspråk, komvuxnivå

För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Du får hantera texter av olika slag. Du får läsa nyheter och svara på nyhetsfrågor, läsa litteratur och skriva recensioner samt arbeta med läsförståelse på olika vis. Du arbetar med ordkunskap och stavningsregler. Dessutom kan du lyssna på högläsning tillsammans med andra och prata om innehållet i boken, och om författaren. 

Kurskod

  • GRNSVA2

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Grundläggande komvux med stöd

Grundläggande komvux med stöd

Uppdaterad