Vårt utbud

Vi erbjuder flera olika nivåer av komvux- och sfi-kurser som är anpassade till dig som har inlärningssvårigheter av olika skäl. Vi erbjuder dessutom lärlingsutbildningar på gymnasial nivå, och sfi med yrkesutbildningar.