Alternativ sfi

För dig med psykisk ohälsa till följd av migrationsrelaterad stress och trauma.

Du som behöver lära dig svenska men som inte kan gå på ordinarie sfi på grund av psykisk ohälsa till följd av migrationsrelaterad stress och trauma (som till exempel PTSD, depression eller ångest) kan studera på Alternativ sfi.

Undervisning sker i små grupper med mycket stöd från lärare. Genom projektet Samordnat stöd finns också samordnare på plats för konkret hjälp med frågor inom hälsa och sjukvård, arbetsmarknad och ekonomi.

Plats

Komvux Rosenlund (Rosenlundsgatan 52)

Kurser inom den här typen av utbildning: Alternativ sfi (4)

Sfi

Alternativ sfi
För dig med psykisk ohälsa till följd av migrationsrelaterad stress och trauma.

Anpassad sfi för dig med inlärningssvårigheter
För dig med inlärningssvårigheter som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Sfi för dig med synnedsättning
För dig som har en grav synnedsättning eller blindhet.

Sfi, läs- och skrivinlärning
För dig som inte lärt dig läsa och skriva.

Uppdaterad