Alternativ sfi

För dig med psykisk ohälsa till följd av migrationsrelaterad stress och trauma.

Du som behöver lära dig svenska men som inte kan gå på ordinarie sfi på grund av psykisk ohälsa till följd av migrationsrelaterad stress och trauma (som till exempel PTSD, depression eller ångest) kan studera på Alternativ sfi.

Undervisning sker i små grupper med mycket stöd från lärare. Genom projektet Samordnat stöd finns också samordnare på plats för konkret hjälp med frågor inom hälsa och sjukvård, arbetsmarknad och ekonomi.

Plats

Komvux Rosenlund (Rosenlundsgatan 52)

Uppdaterad