Sfi, läs- och skrivinlärning

För dig som inte lärt dig läsa och skriva.

Hos oss får du möjlighet att utveckla din läs- och skrivförmåga. Vi har kurser för dig som aldrig har fått möjlighet att lära dig läsa och skriva. Vi arbetar i små grupper och efter dina behov.

Sfi, läs- och skrivinlärning är en del av sfi studieväg 1.

Kurskod

  • Sfi läs och skriv

Kurser inom den här typen av utbildning: Sfi, läs- och skrivinlärning (4)

Sfi

Alternativ sfi
För dig med psykisk ohälsa till följd av migrationsrelaterad stress och trauma.

Anpassad sfi för dig med inlärningssvårigheter
För dig med inlärningssvårigheter som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Sfi för dig med synnedsättning
För dig som har en grav synnedsättning eller blindhet.

Sfi, läs- och skrivinlärning
För dig som inte lärt dig läsa och skriva.

Uppdaterad