Sfi, läs- och skrivinlärning

För dig som inte lärt dig läsa och skriva.

Hos oss får du möjlighet att utveckla din läs- och skrivförmåga. Vi har kurser för dig som aldrig har fått möjlighet att lära dig läsa och skriva. Vi arbetar i små grupper och efter dina behov.

Sfi, läs- och skrivinlärning är en del av sfi studieväg 1.

Kurskod

  • Sfi läs och skriv

Uppdaterad