Komvux på grundläggande nivå med stöd

Komvux på grundläggande nivå med stöd passar dig som har gått gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning.

Vi arbetar i små grupper, och om du läser flera ämnen får du en mentor som hjälper dig med dina studier.

För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Du kan läsa hela kurser eller delar av en kurs. När du har klarat kursmålen får du betyg.

Kurser inom den här typen av utbildning: Grundläggande komvux med stöd (5)

Matematik

Matematik, komvuxnivå
För dig som vill bli bättre på att använda matematik.

Nutidsorientering

Samhällskunskap, komvuxnivå
Vi pratar om olika levnadsvillkor, yrken, boendeformer och medborgarskap. Med kunskap blir du mer självständig och kan vara aktiv i samhällslivet.

Språk

Engelska, komvuxnivå
För dig som vill prata och förstå engelska.

Svenska som andraspråk, komvuxnivå
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Svenska, komvuxnivå
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Uppdaterad