Två personer samtalar

Studie- och yrkesvägledare

Hittar du en kurs du är nyfiken på att veta mer om? Vill du få hjälp att hitta rätt studienivå för dig? Välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare!

Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid. Du kan boka tid med vår studie- och yrkesvägledare som finns på skolan måndag - fredag.

Studie- och yrkesvägledningen utgår från dina behov, och:

  • vägleder dig vid val av kurser och vilken nivå som passar dig,
  • hjälper dig med validering av tidigare betyg och intyg,
  • ger information om olika yrken,
  • ger stöd i att utforma ditt CV och personliga brev.

Uppdaterad