Komvux Rosenlund

På Komvux Rosenlund hittar du stora delar av Stockholm stads anpassade undervisningsformer inom vuxenutbildning. Vi erbjuder anpassad undervisning av sfi och Komvux som särskild utbildning. Vi erbjuder även yrkesutbildningar med sfi inom transport och parkskötsel.

Vi erbjuder yrkesutbildningar i kombination med sfi-undervisning och yrkessvenska.

Att vara elev hos oss

Vi utgår från dina förutsättningar. Läs om hur det går till att studera hos oss.

Hos oss kan du läsa Komvux som särskild utbildning, anpassad grundläggande komvux, anpassad sfi och yrkesutbildning i kombination med sfi.

Vill du veta mer om våra kurser? Välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare!

Skolan där eleven är i fokus.

Komvux Rosenlund

Vi erbjuder kurser inom en rad olika ämnen. Vilka kurser du kan gå beror på just dina förutsättningar.

Bilder

Hos oss finns sfi med yrkesutbildning för dig som är lastbilsförare och vill lära dig yrkesinriktad svenska.
Med kunskap blir du mer självständig och kan vara aktiv i samhällslivet.
Du får lära dig att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
Här kan du studera i egen takt, utifrån dina förutsättningar och önskemål. Vill du lära dig om kretslopp och återvinning?