Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

För dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du får kunskaper som motsvarar utbildningen som ges i den anpassade gymnasieskolans nationella program.

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Uppdaterad