Kurser på anpassad gymnasial nivå

Få kunskaper och verktyg som både fungerar i vardags- och yrkeslivet.

Kurser och innehåll

Här hittar du vilka kurser du kan studera och vad du får lära dig i de olika kurserna.

Kursen erbjuds till dig som har en förvärvad hjärnskada.

Du lär dig om:

 • teknik, utrustning, programvaror och tjänster
 • datorer, surfplattor och mobiltelefoner
 • internetbaserade tjänster
 • digitala hjälpmedel för text, bild och form.

Du lär dig att:

 • använda digitala verktyg och teknik
 • använda bild, ljud och rörelse
 • skapa och gestalta olika estetiska uttryck
 • utforma och presentera digitala produktioner.

Kurser: Engelska 1, 2 och 3

Du lär dig:

 • att prata och skriva på engelska
 • att förstå, läsa och tolka engelska
 • att använda språkliga strategier i olika sammanhang
 • om omvärlden i de delar av världen där engelska används.

Kurser: Hem- och konsumentkunskap 1 och 2

Du lär dig om:

 • olika arbetsuppgifter i hemmet
 • matlagning och bakning
 • konsumentinformation och reklam
 • pengar, sparande, krediter och lån
 • arbetsfördelning och jämställdhet i hemmet.

Kurser: Hälsa 1 och 2

Du lär dig om:

 • människors hälsa
 • hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår
 • Sveriges folkhälsomål
 • olika hälsofrämjande aktiviteter
 • hur du själv kan genomföra hälsofrämjande aktiviteter.

Kurser: Information och kommunikation 1 och 2

Du lär dig om:

 • informationssamhället
 • modern teknik och programvaror
 • hur sociala medier fungerar
 • kritisk informationsgranskning
 • informations- och kommunikationsuppgifter.

För att få ett komvuxbevis på att du avslutat komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå behöver du göra ett komvuxarbete.

Du ska:

 • välja ett ämne inom din programinriktning
 • planera, genomföra och utvärdera din uppgift
 • visa att du är har goda kunskaper inom yrkesområdet
 • visa att du kan genomföra arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

Du lär dig om:

 • olika konstarter och kulturyttringar
 • hur konstarterna samspelar med samhället
 • konst och kulturyttringar från olika tidsperioder
 • etiska frågeställningar i samband med konst och kultur.

Du lär dig: 

 • om olika typer av genrer inom skönlitteratur
 • att läsa högt inför andra och berätta en historia
 • att förstå och tolka olika texters budskap
 • om olika typer av berättarperspektiv
 • om ord och begrepp inom litteratur.

Kurser: Matematik 1, 2 och 3

Du lär dig att: 

 • använda matematiska begrepp och metoder
 • räkna och lösa uppgifter
 • använda matematiken i vardags- och yrkeslivet
 • resonera och bedöma matematiska resonemang
 • använda miniräknare och surfplatta.

Du lär dig om:

 • olika typer av medieprodukter
 • hur text, bild och ljud samverkar
 • olika berättargrepp
 • planering och genomförande av medieproduktioner.

Kurser: Musik 1 och 2

Du lär dig:

 • om utbud, traditioner och stilar inom musik
 • att spela eller sjunga efter noter och på gehör
 • att samarbeta vid spel eller sång i grupp
 • att skapa musik instrumentalt och digitalt.

Kurser: Samhällskunskap 1, 2 och 3

Du lär dig om:

 • samhället och människors livsvillkor
 • demokrati och de mänskliga rättigheterna
 • hur olika samhällsförhållanden påverkar människor
 • olika informationskällor och dess trovärdighet
 • arbetslivet, olika branscher och verksamheter.

Du lär dig att: 

 • skriva texter på olika sätt och till olika mottagare 
 • skriva strukturerade och intresseväckande texter 
 • skapa presentationer med både ord, bild och ljud 
 • Bedöma någon annans text konstruktivt 
 • Ord och begrepp inom litteratur och skrivande. 

Kurser: Svenska 1 och 2

Du lär dig att:

 • bli bättre på att både prata och skriva
 • anpassa hur du pratar och skriver beroende på situation
 • läsa och reflektera över olika typer av texter
 • skilja på formellt och informellt språkbruk
 • söka, sammanställa och granska information från olika källor.

Kurser: Svenska som andraspråk 1 och 2

Du lär dig att:

 • bli bättre på att både prata och skriva svenska
 • anpassa hur du pratar och skriver beroende på situation
 • läsa och reflektera över olika typer av texter
 • skilja på formellt och informellt språkbruk
 • söka, sammanställa och granska information från olika källor.

Du lär dig om:

 • olika trafikmiljöer och trafiksituationer
 • vanliga trafikregler
 • behörigheter och krav för olika typer av körkort
 • risker med alkohol och andra droger i trafiken
 • trafikens påverkan på miljön.

Kurser: Återvinning och kretslopp 1 och 2

Du lär dig om: 

 • återvinningscentraler och miljöstationer
 • källsortering och hantering av avfall
 • återanvändning av produkter.

Intresseanmälan

Välj de kurser som du är intresserad av att läsa, så hör vi av oss till dig och berättar mer.

* Obligatorisk uppgift

Välj en eller flera kurser*

Uppdaterad