Det här är Komvux Rosenlund

Hos Komvux Rosenlund hittar du bland annat stora delar av Stockholms stads anpassade undervisningsformer inom vuxenutbildning. Vi utgår från dina förutsättningar och individanpassar din utbildning.

Våra utbildningsformer

Anpassad undervisning inom sfi:

 • anpassad sfi
 • alternativ sfi
 • sfi för synnedsatta och blindhet

Komvux som anpassad utbildning på:

 • grundläggande nivå
 • gymnasial nivå

Yrkesutbildningar med sfi:

 • skötsel av park och grönytor
 • svenska för lastbilsförare (SFL)

Individanpassad undervisning

Du får en individuell studieplan, och i alla kurser utgår vi ifrån ditt sätt att kommunicera. Så om du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk så gör vi det också när du läser hos oss.

Hos oss får du:

 • studera i små grupper
 • lärare med specialpedagogisk kompetens
 • en studietakt som är anpassad till dina behov
 • hjälp att planera dina studier med vår studie- och yrkesvägledare

Bedömning görs i en individuell utvärdering av dina resultat i slutet av läsåret. Då bedömer vi också din möjlighet att fortsätta med andra kurser, och vilken nivå du kan studera på då.

Lokaler

Vi har rymliga fräscha lokaler på Rosenlundsgatan 52 och 54 på Södermalm, nära till pendeltåg, bussar och med promenadavstånd till tunnelbana.

Alternativ sfi håller till på Rosenlundsgatan 52 och övrig verksamhet på Rosenlundsgatan 54.

Personal

Vi har kompetenta behöriga pedagoger. Våra lärare har specialistkompetens inom anpassade utbildningsformer och kan samverka kring elever som har flera behov.

Att vara elev hos oss

Uppdaterad