Jämställdhetsarbete

Alla ska känna sig trygga hos oss. Ingen person ska känna sig diskriminerad eller trakasserad. Alla ska behandlas likvärdigt och med respekt.​​

Vi har en plan mot diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Den beskriver hur vi gör för att behandla alla lika, respektera varandra och för att alla ska känna sig trygga och trivas. Planen gäller både i skolan eller på väg dit eller därifrån.

Jämställdhetsplan (pdf)

Att vara elev hos oss

Uppdaterad