Lärvux blir Komvux Rosenlund

Komvux Rosenlund är en ny enhet som erbjuder Komvux som särskild utbildning, anpassad grundläggande komvux, anpassad sfi och yrkesutbildning i kombination med sfi på Rosenlundsgatan 52 och 54.

– I våra nya lokaler samlas de olika enheterna, vilket ger stora samverkansfördelar och ger möjlighet till utveckling av samtliga utbildningar. Våra erfarna pedagoger och speciallärare från de olika enheterna kan samarbeta och utveckla ytterligare metoder och arbetssätt framöver”, säger Lasse Sporrong, rektor på Komvux Rosenlund.

Varför gör vi denna förändring?

Lärvux

Skolformen Särvux upphörde den 1 juli 2020 och blev Komvux som särskild utbildning. Namnet Lärvux ska därför ändras till något som bättre speglar att det numera bedrivs komvuxutbildning. Lärvux kommer att byta namn till Anpassad komvux och ingå i enheten Komvux Rosenlund.

Alternativ och anpassad sfi

Till Komvux Rosenlund ansluter nu även Alternativ sfi och sfi för synnedsatta och samlar därmed de flesta av stadens anpassade sfi-verksamheter.

Yrkesutbildning i kombination med sfi

Här samlas också transportutbildningar med sfi i samarbete med Stockholms Transport- och fordonstekniska gymnasium (STFG). Komvux Rosenlund samverkar också med jobbtorgen för att utveckla yrkesutbildningar för deras aspiranter där utbildning mot parkskötsel och grönytor på Långholmen är en första satsning. Den nya enheten förenklar även ytterligare satsningar på yrkesutbildningar, både inom Komvux som särskild utbildning och kombinationsutbildningar med sfi.  

Många fördelar med nya Komvux Rosenlund

– Komvux Rosenlund kommer ha större möjlighet att samverka kring elever som har flera behov. Om en elev till exempel både har en intellektuell funktionsnedsättning och synnedsättning kan lärarna med specialistkompetenser samarbeta, fortsätter Lasse Sporrong.

Lärvux och Alternativ sfi har länge arbetat med utveckling via olika projekt och vill även ligga i framkanten för forskning och utveckling fortsättningsvis. Just nu pågår en ESF-förstudie, ett STLS-projekt samt ett utvecklingsprojekt med Samordningsförbundet Stockholm.

Sfi för synnedsatta har flyttat sin verksamhet från Vuxenutbildning Järva och Alternativ sfi har flyttat från sina lokaler på Gärdet.

Verksamheten är igång för fullt på Rosenlundsgatan 52 och 54. Skolan har under sommaren fått nya och ombyggda lokaler och började ta emot elever i augusti. 

Uppdaterad