Studera hos oss

Hos oss kan du läsa Komvux som särskild utbildning, anpassad grundläggande komvux, anpassad sfi och yrkesutbildning i kombination med sfi.

Ekonomi

Sfi med yrkesutbildning

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare så får du hjälp.

Du kan inte få studiemedel från CSN för studier på Komvux som särskild utbildning.

Om du har ersättning från Försäkringskassan eller annan myndighet är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera.

Intyg eller betyg

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs på grundläggande nivå och på gymnasienivå. Om du inte uppnår betyg får du ett intyg om att du har deltagit i kursen. Bedömningen görs enligt gällande styrdokument. 

Bosatt i annan kommun

Bor du i en annan kommun än Stockholm? Då går det ändå bra att söka till oss. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare så får du hjälp.

Att vara elev hos oss

Uppdaterad