Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

För dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

För dig som saknar sådana kunskaper som utbildningen i anpassade grundskolan syftar till att ge, och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om du har godkänt betyg i en kurs men saknar de kunskaper som kursen syftar till att ge så kan bedömning göras att du får studera.

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Uppdaterad