Ämnesområden

Få kunskaper och verktyg som du har nytta av i vardagslivet och på daglig verksamhet.

Ämnesområden är för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

På ämnesområden studerar du:

  • 2–4 timmar i veckan
  • i små grupper
  • i långsam takt
  • med hjälp av digitala verktyg.

Kurserna är mellan 2–5 år långa men kan variera beroende på dina förkunskaper och mål. Du kan läsa flera kurser samtidigt. Du får ett intyg efter avslutad kurs.

Vi använder AKK (alternativ kompletterande kommunikation) och TAKK tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Det innebär att vi använder bilder, tecken, tal, rörelse, ljud och föremål när vi kommunicerar.

Kurser och innehåll

Här hittar du vilka kurser du kan studera och vad du får lära dig i de olika kurserna.

Mål: Lära dig mer om självbestämmande, demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi diskuterar livsfrågor. Vi använder Samtalsmatta för att uttrycka åsikter. Vi tar reda på hur demokrati fungerar

Mål: Lära dig skapa med digitala verktyg och förstå dagens teknik i din vardag.

Vi bygger robotar, programmerar och gör experiment. Vi lär oss om AI och att lösa problem.

Mål: Bli bättre på att använda dator, iPad och mobil.

Du får lära dig om och prova olika digitala och sociala medier som Facebook, Instagram och blogg.

Mål: Lära dig mer om hur kroppen fungerar och om människans samspel med naturen.

Vi lär oss om kroppen, sinnena och relationer. Vi tränar och har avslappning. Vi lär oss om hälsa och att leva hållbart i samspel med naturen.

Mål: Bli bättre på att använda matematik.

Du får träna på olika räknesätt, att betala och om olika geometriska figurer.

Mål: Lära dig att uttrycka dig kreativt.

Du får lära dig att uttrycka dig med ljud, rörelse, färg och form. Vi målar, sjunger, dansar filmar och provar instrument.

Mål: Bli bättre på att kommunicera, prata och skriva.

Du lär dig AKK och TAKK, prata och skriva så du blir bättre på att dela dina åsikter, känslor och erfarenheter med andra. Vi använder digitala verktyg för att kommunicera och söka information på internet.

Intresseanmälan

Välj de kurser som du är intresserad av att läsa, så hör vi av oss till dig och berättar mer.

* Obligatorisk uppgift

Välj en eller flera kurser*

Uppdaterad