Sfi-kombo skötsel av park och grönytor

På en kombinationsutbildning läser du både yrkeskurser på gymnasienivå och sfi.

Utbildningen innehåller både teori och praktik, vilket ger dig en bra förutsättningar att söka jobb efter utbildningen.

Som parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar du med att sköta och anlägga utemiljöer för människor att vistas i. Arbetet handlar om att skapa vackra miljöer och utförs oftast utomhus men innehållet
kan variera med årstiderna.

Under utbildningen kommer du att få lära dig att sköta om parker och grönytor på Långholmen i Stockholm. Teoriundervisningen sker på skolan på Rosenlundsgatan 52.

Nära arbetslivet

Kursinnehållet är kvalitetssäkrat av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, vilket är en branschorganisation för utemiljöbranschen. Det innebär att du kommer lära dig det
som arbetsgivare efterfrågar.

Under din 4 veckor långa praktik kommer du vara på företag som har rekryteringsbehov inför kommande säsong, vilket innebär mycket goda jobbchanser.

Lär dig mer om yrket

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta som parkarbetare och trädgårdsanläggare.

Förkunskaper

Du behöver ha avklarat sfi kurs 2B.

Efter utbildningen

Du kommer få betyg och utbildningsbevis för 750 poäng från naturbruksprogrammet på gymnasienivå. Du kommer även få betyg i de sfi-kurser du hinner avsluta under utbildningen.

Du kommer få utbildningsbevis för

  • körkort för arbete med röjsåg nivå RA – grund
  • intyg på avklarade moment ur kursen fordon och redskap.

Uppdaterad