Guide

Anmälan

Så här gör du för att anmäla dig till sfi för dig med synnedsättning.

Skriv in dig på Stockholms syncentral

För att studera hos oss behöver du vara inskriven på Stockholms syncentral. 

Anmäl dig till Vuxenutbildningscentrum

Anmälan görs till Vuxenutbildningscentrums kuratorer. Du kontaktar dem för att göra din anmälan till kursen.

E-post: sfikurator@edu.stockholm.se

Vänta på besked

Vi kontaktar dig när en plats finns ledig för dig. Då får du all information du behöver.