Sfi för dig med synnedsättning

För dig som har en grav synnedsättning eller blindhet.

Syngruppen finns för dig som har en grav synnedsättning eller blindhet och vi erbjuder anpassad sfi utifrån dina behov. Vi erbjuder den anpassade undervisningen på samtliga studievägar och kurser inom sfi.

Du studerar i små studiegrupper med hög lärartäthet, vilket ger en lugn arbetsmiljö. Du har även möjlighet att få ett anpassat schema för dina studier.

Vi använder hjälpmedel som:

  • förstoringsskärmar
  • punktdisplayer
  • material på punktskrift.

Uppdaterad