Alternativ sfi

För dig med migrationsrelaterad stress och trauma som lett till psykisk ohälsa.

Denna studieform är för dig som vill lära dig svenska men som inte kan gå på ordinarie sfi på grund av migrationsrelaterad stress och trauma (till exempel posttraumatiskt stressyndrom, depression eller ångest) som lett till psykisk ohälsa.

Undervisning sker i små grupper anpassat utifrån dina behov och med mycket stöd från erfarna lärare.

Vi har en studie- och yrkesvägledare samt en kurator på plats på skolan som kan hjälpa dig med frågor inom hälsa och sjukvård, arbetsmarknad och ekonomi.

Anmäl dig till Vuxenutbildningscentrum

Anmälan görs till Vuxenutbildningscentrums kuratorer. Du kontaktar dem för att göra din anmälan till kursen.

E-post: sfikurator@edu.stockholm.se

Uppdaterad