Anpassad sfi

För dig med inlärningssvårigheter.

Undervisningen är individuellt anpassad och sker i små grupper med mycket stöd från lärare.

Vi tränar på att:

  • prata på enkel svenska
  • läsa och skriva enkla ord och texter
  • prata och lyssna på varandra
  • skriva texter tillsammans.

Innan du börjar studera träffar du både en lärare och en studie- och yrkesvägledare som kartlägger dina kunskaper.

Vi säkerställer att du fortsätter studera på rätt nivå för dig. Det innebär att du hamnar i en grupp som har liknande studietakt som du själv.

Anmäl dig

Om du är intresserad av att studera på anpassad sfi är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare via mejl.

E-post: info.komvuxrosenlund@edu.stockholm.se

Uppdaterad