Ämnesområden

Ämnesområden motsvarar träningsskola.

Dessa kurser är för dig som inte klarar att gå i anpassad grundskola på grund av hur din intellektuella funktionsnedsättning fungerar.

Vi lär oss tillsammans i små grupper och i långsam takt. Vi använder AKK och TAKK, dator, iPad, kamera och andra digitala verktyg.

Ansök när du vill! Vi kontaktar dig när det finns en lämplig plats.

Vi träffas två till fyra timmar i veckan och kurserna är på två till fem år. Du kan gå flera kurser samtidigt. Du som söker för första gången börjar med att gå en orienteringskurs på 100 vp.

För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad