Ämnesområden

Ämnesområden motsvarar träningsskola.

Dessa kurser är för dig som inte klarar att gå i anpassad grundskola på grund av hur din intellektuella funktionsnedsättning fungerar.

Vi lär oss tillsammans i små grupper och i långsam takt. Vi använder AKK och TAKK, dator, iPad, kamera och andra digitala verktyg.

Ansök när du vill! Vi kontaktar dig när det finns en lämplig plats.

Vi träffas två till fyra timmar i veckan och kurserna är på två till fem år. Du kan gå flera kurser samtidigt. Du som söker för första gången börjar med att gå en orienteringskurs på 100 vp.

För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Kurser inom den här typen av utbildning: Ämnesområden (9)

Kreativ verksamhet

Digital verkstad
För dig som vill skapa med digitala verktyg. Vi bygger robotar, löser problem och programmerar. Vi gör experiment och testar green screen.

Skapande
För dig som vill uttrycka dig med ljud, rörelse, färg och form. Vi målar, sjunger, dansar filmar och provar instrument.

Matematik

Matematik i din vardag, ämnesområden
För dig som vill bli bättre på att använda matematik.

Nutidsorientering

Demokrati i din vardag och i samhället
För dig som vill lära dig mer om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi diskuterar livsfrågor. Vi söker och granskar information i tidningar och på internet. Vi bloggar.

Digitala verktyg och sociala medier
För dig som vill bli bättre på att använda dator, iPad och mobil. Du provar olika digitala och sociala medier som Facebook, Instagram och blogg.

Livskunskap och hälsa
För dig som vill lära dig om kroppen, sinnena och relationer. Du lär dig om hälsa, mat, träning och avslappning. Vi utforskar hur människan påverkar och påverkas av naturen.

Orienteringskurs för ämnesområden
En kurs om hur våra kurser fungerar.

Språk

Läs- och skrivinlärning, ämnesområden
Att lära sig läsa och skriva är svårt för den som inte kan. Det tar ofta lång tid och kräver mycket arbete.

Svenska, ämnesområden
För dig som vill bli bättre på att kommunicera, prata och skriva.

Uppdaterad