Grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som inte har de kunskaper som kursen ger, och som klarar av att gå kursen.

Du kanske hade hög frånvaro på din anpassade grundskola och missade viktiga bitar, eller läste anpassad grundskola för länge sedan. 

Grundläggande nivå motsvarar anpassad grundskola, och vi erbjuder alla kurser enligt de nationella programmen för anpassad grundskola.

Betyg i våra kurser på grundläggande Komvux kan ge förutsättningar till vidare studier inom övriga Komvux. 

Vill du läsa teknik, fysik, kemi, biologi, geografi, religionskunskap, historia eller hem- och konsumentkunskap? Hör av dig till oss!

För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad