Grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som inte har de kunskaper som kursen ger, och som klarar av att gå kursen.

Du kanske hade hög frånvaro på din anpassade grundskola och missade viktiga bitar, eller läste anpassad grundskola för länge sedan. 

Grundläggande nivå motsvarar anpassad grundskola, och vi erbjuder alla kurser enligt de nationella programmen för anpassad grundskola.

Betyg i våra kurser på grundläggande Komvux kan ge förutsättningar till vidare studier inom övriga Komvux. 

Vill du läsa teknik, fysik, kemi, biologi, geografi, religionskunskap, historia eller hem- och konsumentkunskap? Hör av dig till oss!

För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Kurser inom den här typen av utbildning: Grundläggande nivå (10)

Kreativ verksamhet

Gör din egen film, grund
För dig som är nyfiken på hur man gör film.

Matematik

Matematik - pengar
För dig som vill lära dig mer om pengar och hur du använder dem.

Matematik i din vardag, grund
För dig som vill bli bättre på att använda matematik.

Matematik, grund
Du får använda alla fyra räknesätten och jobba med huvudräkning. Vi pratar om matematik och löser räkneproblem tillsammans.

Nutidsorientering

Friskvård, grund
För dig som vill lära dig om kropp och hälsa.

Samhällskunskap, grund
Vi pratar om olika levnadsvillkor, yrken, boendeformer och medborgarskap. Med kunskap blir du mer självständig och kan vara aktiv i samhällslivet.

Språk

Engelska, grund
För dig som vill kunna prata och förstå engelska.

Läs- och skrivinlärning, grund
Att lära sig läsa och skriva är svårt för den som inte kan. Det tar ofta lång tid och kräver mycket arbete.

Svenska som andraspråk, grund
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Svenska, grund
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Uppdaterad