Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå passar dig som har gått anpassad grundskola eller likvärdig utbildning.

Våra kurser följer de nationella programmen. Vi har till exempel kurser inom språk, digitala medier, friskvård, kultur och fritid.

För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad