Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå passar dig som har gått anpassad grundskola eller likvärdig utbildning.

Våra kurser följer de nationella programmen. Vi har till exempel kurser inom språk, digitala medier, friskvård, kultur och fritid.

För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Kurser inom den här typen av utbildning: Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå (31)

Kreativ verksamhet

Animation
För dig som vill lära dig olika animationstekniker.

Digitalt skapande
Utforska gränslandet mellan konst och teknik.

Estetisk verksamhet
Skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Gör din egen film, gymnasial
För dig som är nyfiken på hur man gör film.

Litteratur
För dig som vill läsa och tolka berättelser.

Musik 1
För dig som vill lära dig skapa musik instrumentellt och digitalt. Det här är den första kursen av två på gymnasiesärnivå.

Musik 2
För dig som vill lära dig skapa musik instrumentellt och digitalt. Det här är den andra kursen av två på gymnasiesärnivå.

Skrivande
För dig som vill skriva berättelser på svenska.

Matematik

Matematik 2, gymnasial
Matematik på gymnasiesärnivå är uppdelad i tre kurser, och det här är den andra av de kurserna.

Matematik 1, gymnasial
Matematik på gymnasiesärnivå är uppdelad i tre kurser, och det här är den första av de kurserna.

Matematik 3, gymnasial
Matematik på gymnasiesärnivå är uppdelad i tre kurser, och det här är den tredje av de kurserna.

Nutidsorientering

Arbetslivets villkor
För dig som vill veta mer om olika branscher, dina rättigheter och hur man kan söka jobb.

Digital kompetens
För dig som vill lära dig om IKT (Information- och kommunikationsteknologi) och digitalisering.

Friluftsliv
För dig som vill veta mer om olika friluftsaktiviteter.

Friskvård 1, gymnasial
För dig som vill lära dig om kropp och hälsa.

Friskvård 2, gymnasial
För dig som vill lära dig mer om kropp och hälsa.

Hem- och konsumentkunskap
För dig som vill sköta ditt hem själv.

Kultur och fritid 1
För dig som vill lära dig mer om kulturlivet i Stockholm.

Kultur och fritid 2
Här fördjupar du dina kunskaper om kultur. Kursen är den andra av två på gymnasiesärnivå.

Livsmedels- och näringskunskap
För dig som vill lära dig om livsmedels kvalité och innehåll.

Samhällskunskap, gymnasial
Vi pratar om olika levnadsvillkor, yrken, boendeformer och medborgarskap. Med kunskap blir du mer självständig och kan vara aktiv i samhällslivet.

Trafikantkunskap
För dig som vill lära dig mer om trafikmiljöer, trafiksituationer och trafikregler.

Återvinning och kretslopp 1
För dig som vill veta mer om källsortering och återvinning. Kursen är den första av två på gymnasiesärnivå.

Återvinning och kretslopp 2
Du får lära dig mer om hur avfall tas omhand, hur du återvinner och vad som händer med återvunna material. Kursen är den andra av två på gymnasiesärnivå.

Språk

Engelska 1, gymnasial
För dig som vill prata och förstå engelska.

Engelska 2, gymnasial
För dig som vill prata och förstå engelska ännu bättre. Det här är den andra nivån av gymnasiesärkurser i engelska.

Engelska 3, gymnasial
För dig som vill prata och förstå engelska ännu bättre, eller som behöver hela gymnasiesärskolans kurser av engelska för att studera vidare. Det här är den tredje och sista kursen i engelska på ...

Svenska 1, gymnasial
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Svenska 2, gymnasial
Det här är den andra kursen i svenska på gymnasiesärnivå, där du fördjupar dina kunskaper från svenska 1.

Svenska som andraspråk 1, gymnasial
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Svenska som andraspråk 2, gymnasial
Det här är den andra kursen i svenska av två på gymnasiesärnivå. Här fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket.

Uppdaterad