Lärlingsutbildning på gymnasial nivå

Våra lärlingsutbildningar är på gymnasial nivå.

Vill du förbättra dina chanser till ett nytt arbete? Vill du bli bättre på att förstå hur du gör för att ta del av samhället?

Målet med vår undervisning är att ge dig kunskaper och färdigheter för att bättre klara vardagsliv och arbetsliv. 

Uppdaterad