Lärlingsutbildning på gymnasial nivå

Våra lärlingsutbildningar är på gymnasial nivå.

Vill du förbättra dina chanser till ett nytt arbete? Vill du bli bättre på att förstå hur du gör för att ta del av samhället?

Målet med vår undervisning är att ge dig kunskaper och färdigheter för att bättre klara vardagsliv och arbetsliv. 

Kurser inom den här typen av utbildning: Lärlingsutbildning (2)

Lärlingsutbildningar

Barnomsorg
För dig som vill jobba inom förskola eller öppen förskola.

Äldreomsorg
För dig som är bra på att ta hand om andra, och vill arbeta inom äldreomsorgen.

Uppdaterad