Anpassad sfi för dig med inlärningssvårigheter

För dig med inlärningssvårigheter som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Det är viktigt att du som är ny i Sverige lär dig svenska. När du kan tala, läsa och förstå svenska har du större möjligheter att komma in i samhället.

Undervisningen är individuellt anpassad och sker i små grupper med mycket stöd från lärare.

Plats

Komvux Rosenlund (Rosenlundsgatan 54)

Kurskod

  • Sfi

Kurser inom den här typen av utbildning: Anpassad sfi för dig med inlärningssvårigheter (4)

Sfi

Alternativ sfi
För dig med psykisk ohälsa till följd av migrationsrelaterad stress och trauma.

Anpassad sfi för dig med inlärningssvårigheter
För dig med inlärningssvårigheter som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Sfi för dig med synnedsättning
För dig som har en grav synnedsättning eller blindhet.

Sfi, läs- och skrivinlärning
För dig som inte lärt dig läsa och skriva.

Uppdaterad