Sfi för dig med synnedsättning

För dig som har en grav synnedsättning eller blindhet.

Syngruppen finns för dig som har en grav synnedsättning eller blindhet och vi erbjuder anpassad sfi utifrån dina behov. Detta innebär en lugn arbetsmiljö med små studiegrupper, hög lärartäthet, hjälpmedel såsom förstoringsskärmar, punktdisplayer, material på punktskrift och möjlighet till ett anpassat schema.

Vi erbjuder lektioner både på för- och eftermiddagar och vi erbjuder samtliga sfi-kurser (A-D) och studievägar (1-3).

Plats

Komvux Rosenlund (Rosenlundsgatan 54)

Uppdaterad