Anpassad sfi

Anpassad sfi är för dig som behöver lära dig svenska men som inte kan gå på ordinarie sfi.

Undervisningen i alla våra anpassade sfi-utbildningar sker i små grupper med mycket stöd från lärare. Du får en individuell studieplan som passar dig och dina behov.

För att studera hos oss behöver du först prata med Vuxenutbildningscentrums kuratorer. De kan hjälpa dig att hitta rätt sfi utbildning.

Kurser inom den här typen av utbildning: Alla anpassade sfi former (4)

Sfi

Alternativ sfi
För dig med psykisk ohälsa till följd av migrationsrelaterad stress och trauma.

Anpassad sfi för dig med inlärningssvårigheter
För dig med inlärningssvårigheter som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Sfi för dig med synnedsättning
För dig som har en grav synnedsättning eller blindhet.

Sfi, läs- och skrivinlärning
För dig som inte lärt dig läsa och skriva.

Uppdaterad